ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของท่านในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Academic Contest 2019