โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

โรงเรียนเป็นที่พึ่งและพึงพอใจของชุมชน นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย สุขภาพแข็งแรง มีจิตสำนึกในความเป็นไทย

โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

กิจกรรมห้องสมุดสุดรอบรู้

ห้องสมุดโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้จัด "กิจกรรมห้องสมุดสุดรอบรู้" ขึ้น จึงขอเชิญร่วมส่งผลงานในหัวข้อ หนังสือเล่มโปรดของฉัน

เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านทำบุญตักบาตรในวันอัคยานุสรณ์

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านทำบุญตักบาตรในวันอัคยานุสรณ์ วันอังคาร ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561