ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.