ด.ญ.นลินทิพย์ เมธีบุญวิริยะกุล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ธรรมศาสตร์คัพ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕-๗ ธ.ค ๕๗