ด.ช.อนินดา ประสาสนเตและ ด.ญ.บุญธิดา พยาเลี้ยง ได้รับรางวัล ชมเชยจากการแข่งขันในรายการ ริชมอนด์ ลากเส้น เล่นสีกับน้องน้ำใจ ลดใช้พลังงานเพื่อโลกของเรา เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค ๕๗