กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน 3 กรกฎาคม 2563