คณะนักร้องหมู่ ชั้น ป.๖ และชั้นมัธยมของโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงประกอบลีลา ในงาน Thai Rotary Day ณ สวนลุมพินี จัดโดยสโมสรโรตารีในประเทศไทย