เป็นโรงเรียนบริการชุมชนมาเกือบ 50 ปี มีปรัชญาโรงเรียนว่า คุณธรรม นำวิชา พัฒนาวินัย สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดดาวคนอง มีรถเมล์สาย 111, 120, 167 และ ปอ.544

สวัสดิการ :
-เบิกค่ารักษาพยาบาล
-เบิกค่าช่วยเหลือบุตร
-เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
-ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม. ทั่วโลก

โทร : 02-468-1224
แฟกซ์ : 02-878-0225

ดูตำแหน่งงานที่โรงเรียนประกาศรับสมัครได้ที่นี่